ความแปลกใหม่ พร้อมเสริฟ ติดตามได้ที่นี่

อีคารุต บล็อกที่มีเรื่องราวความแปลกใหม่ของโลกอยู่อย่างสม่ำเสมอ ทุกความรู้ และการเคลื่อนไหวในทุกมุมโลก จะปรากฏที่นี่ ทีเดียว

   May 20

ควรเตรียมตัวก่อนผ่าตัดแปลงเพศอย่างไร

ก่อนการผ่าตัดแปลงเพศนั้น  แน่นอนว่าจะต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าทำการผ่าตัดแปลงเพศ  การตั้งเนื้อตัวตัวก่อนผ่าตัดแปลงเพศ มีเช่นนี้ 1.งดน้ำและเครื่องกินตามแพทย์สั่ง 8 ชั่วโมง ก่อนการผ่าตัดแปลงเพศ 2.ควรพักสมองให้พอเพียงก่อนการผ่าตัดแปลงเพศ 3.หยุดใช้ยาฮอร์โมน 4 สัปดาห์ ก่อนการผ่าตัด ทุกชนิด 4.ในกรณีที่มีโรคประจำตัวที่ต้องทานยาปกติ ให้แจ้งหมอในวันที่นัดขอความเห็น เนื่องแต่ยาบางชนิดอาจต้องแจ้งให้วิสัญญีนายแพทย์ทราบก่อนการผ่าตัด 5.ยาที่เสนอแนะให้หยุดทานก่อนการผ่าตัด 2 อาทิตย์ ได้แก่ ยากลุ่ม แอสไพรินหรือบลูเฟน วิตามินอี สมุนไพรบางอย่าง เช่น หอมเทียม ใบแปะก๊วย เหตุเพราะยาพร้อมทั้งสมุนไพรดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้สายเลือดออกง่าย 6.ควรงดดูดบุหรี่ กับดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนผ่าตัด 4-6 อาทิตย์ 7.ควรลาหยุดงาน 3-4 อาทิตย์ เพื่อด้วยการผ่าตัด กับการพักฟื้นหลังผ่าตัด 8.ควรมีญาติมาด้วยในวันผ่าตัด เพราะ 1-2 วันแรกจะไม่สามารถบรรเทาทุกข์ตัวเองได้ดี พร้อมกับไม่ควรขับรถมาเองในวันผ่าตัด 9.ควรชำระล้างชำระล้างร่างกายก่อนผ่าตัด เนื่องมาจากหลังผ่าตัดจะไม่สามารถอาบน้ำอาบท่าได้คะเน 6 วัน 10.ไม่ควรนำวัตถุปัจจัยมีค่าประจำตัวมาในวันผ่าตัด 11.นำคู่มือที่ชอบอ่าน หรือ DVD ที่ชอบดู เตรียมไปที่โรงพยาบาล เพื่อใช้ในช่วงหลังผ่าตัดวันที่ […]

Read the rest of this entry »